Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА NEZAVISIMOBANSKO.COM

Общите условия са документ, който указва начина и реда за използване на предоставените информационни ресурси от NEZAVISIMOBANSKO.COM на потребителите на Интернет портала. Посещавайки портала, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия.

Дефиниции:

 1. За да се избегнат всякакви съмнения относно тълкуването и прилагането на настоящите Условия за ползване, трябва да се има предвид че:

 

 • „Услуги” са предоставяните на потребителите на COM информационни ресурси.

 

 • „Уебсайт / сайт” се състои от страници с информация. Всяка страница може да съдържа текст, изображения, видео и др. Място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS.

 

 • “Потребител” e всяко лице, което ползва предоставяните чрез сайта COM услуги.

Какво представлява NEZAVISIMOBANSKO.COM ?

 1. COM e уебсайт който има за цел да информира обществеността и в частност читателите на уебсайта, за събития касаещи предимно Община Банско и региона.

Кой стои зад NEZAVISIMOBANSKO.COM?

 1. COM e собственост и се администрира от местни общественици и деятели от гр. Банско, с които можете да се свържете по описания в т. 26 на настоящите условия начин.

Кой може да използва NEZAVISIMOBANSKO.COM?

 1. COM е достъпен за всеки един Потребител, без ограничение във възрастта, пола, етноса и др. Съдържанието на сайта ни е достъпно за всички по целия свят.

 

 1. Потребителят има право да разглежда и прочита безплатно съдържанието предоставяно от COM, а именно графични, аудио и видео материали, новини, снимки публикувани на сайта.

Какво се публикува на NEZAVISIMOBANSKO.COM?

 1. На страниците на сайта се публикуват новини.

 

 1. На страниците на сайта се публикуват авторски материали, в това число, но не само статии, интервюта, видеа, коментари и др.

 

 1. COM си запазва правото само да подбира всичко, което се публикува на NEZAVISIMOBANSKO.COM, както и да променя съдържанието му по всяко време.

 

 1. Всичко, което е публикувано на COM е съобразено със законовите изисквания в Република България.

Изявление за авторство:

 1. Част от материалите, които присъстват на страниците на COM са изключителна собственост на създателите и администраторите на NEZAVISIMOBANSKO.COM. Всички авторски права върху съдържанието на тази част от NEZAVISIMOBANSKO.COM възникват на оригинерно основание за NEZAVISIMOBANSKO.COM.

 

 1. В определени случаи авторските права върху част от фотографските материали, аудио-визуалните произведения и художествените произведения принадлежат на трети лица.

 

 1. Всяко нерегламентирано използване на материали и/или на съдържание, или част от съдържание на COM ще се счита за нарушение на авторските права и ползвателят се задължава да обезщети NEZAVISIMOBANSKO.COM или третото лице, на което авторските права принадлежат.

 

 1. Освен авторските права, дизайнът на COM, както и обектите на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и търговски знаци, са изключителна собственост на създателите на NEZAVISIMOBANSKO.COM или трети лица и всяка тяхна имитация и/или нерегламентирано използване са забранени. Ползвателите се задължават да обезщетят съответните лица за всяко такова ползване.

Ограничаване на отговорността:

 1. COM не носи отговорност, в случай че съдържанието на NEZAVISIMOBANSKO.COM може да се стори обидно за някого или да му причини неприятни емоции.

 

 1. COM не носи отговорност за автентичността и верността на информацията, публикувана на NEZAVISIMOBANSKO.COM.

 

 1. COM не носи отговорност за непредоставяне на услугите от NEZAVISIMOBANSKO.COM при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез който функционира NEZAVISIMOBANSKO.COM.

 

 

 1. COM не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганата информация.

 

 1. С приемане на настоящите условия Потребителите на COM декларират, че използването на уебсайта ще бъде изцяло на техен риск и отговорност.

Коментари:

 1. Потребителите ще могат свободно да коментират съдържанието поместено на COM.

 

 1. Коментарите на Потребителите ще се показват под новините, статиите и др.

 

 1. Потребителите носят пълна отговорност за своите коментари. Коментарите под съдържанието в COM не трябва да съдържат нецензурни, обидни, непристойни и/или други изрази и фрази.

 

 1. Публикувайки коментар в COM, Потребителите се съгласяват, че няма да публикуват текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Потребителите се съгласяват също така да не публикуват каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

 

 1. Авторските права върху коментарите в COM принадлежат

на техните автори, като NEZAVISIMOBANSKO.COM си запазва правото да използва публикуваните коментари в NEZAVISIMOBANSKO.COM за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

 

 1. COM си запазва правото да изтрива коментари на Потребители, както и да забранява коментарите под определено съдържание.

Поверителност:

 1. COM не администрира никакви лични данни, както и не съхранява лични данни в Бисквитки/Cookies. В случай че даден Потребител предостави свои лични данни или лични данни на трети лица под формата на коментар, съответният Потребител носи пълната отговорност за разпространените/разгласени лични данни.

Как да се свържа с NEZAVISIMOBANSKO.COM?

 1. В случай че имате въпрос, оплакване, запитване, предложение или др., можете да се свържете с нас на contact@nezavisimobansko.com.

Други:

 1. COM може да предоставя съдържание, което има за цел да рекламира различни стоки и услуги. Рекламата може да бъде осъществявана чрез банери, линкове, изскачащи прозорци и други. NEZAVISIMOBANSKO.COM не носи отговорност за съдържанието на рекламите, поместени на уебсайта.

 

 1. COM си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта NEZAVISIMOBANSKO.COM.

 

 1. Единствено създателите на COM и изрично определени от тях лица могат да влияят на съдържанието и публикациите в NEZAVISIMOBANSKO.COM.

 

 1. В случай че трети лица се опитат да повлияят по какъвто и да е начин на съдържанието на COM или причинят неудобство за Потребителите, използващи NEZAVISIMOBANSKO.COM, то тези трети лица следва да обезщетят създателите на уебсайта.

 

 1. Всички спорове между Потребителите и COM се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че не може да бъде постигнато съгласие, всички неразрешени спорове, породени от настоящите условия между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

 

Настоящите Общи условия са в сила от 12.08.2017 г.

 

Условия за използване на „Cookies/Бисквитки“ на NEZAVISIMOBANSKO.COM:

 1. COM използва Бисквитки с цел предоставяне на услуги, в ситуации като съхранение на настройки, запазване на критерии за търсене, статистика, Бисквитки за управление на банер системата и др.

 

 1. COM няма да съхранява в Бисквитки лични данни.

 

 1. Можете по всяко време да промените настройките на Вашия браузър. Можете да забраните ползването на Бисквитки или да приемате всички Бисквитки, както и да пожелаете да бъдете изрично запитван за всяко едно Информация за настройките на Вашия брaузър можете да намерите в неговата документация.

 

 1. COM използва Google Analytics за определени цели. Това означава, че Бисквитки ще бъдат използвани и от Google Analytics.

 

 1. COM може да позволи на рекламодателите да използват Бисквитки, за да ви предоставят подходящи реклами. В някои случаи NEZAVISIMOBANSKO.COM може да използва Бисквитки, когато споделяте материал поместен на NEZAVISIMOBANSKO.COM чрез бутоните от уебсайта към социална мрежа (например Фейбук).

 

 1. Поради това че за нормалното функциониране на сайта са необходими Бисквитки, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от функционалностите на сайта.

 

 1. COM си запазва правото да променя условията за използване на Бисквитки по всяко време.

 

 1. В случай че имате въпроси относно използването на Бисквитки, можете да ги отправите на следния имейл адрес – contact@nezavisimobansko.com.