Хотелиер в Банско отърва 10 000 лв. глоба

Съдът в Разлог отмени Наказателно постановление на Комисията за защита на потребителите, с което на собственик на апартаментен комплекс в Банско е наложена парична глоба от 10 000 лева. Санкцията е заради лъжлива реклама, с която обектът е рекламиран с две звезди отгоре. Проверка във въпросния комплекс е извършена от служители на компетентния орган на 8 декември 2016 година. Установено е, че за обекта има издадено Удостоверение №РК-19-9134 за утвърдена категория „две звезди“ от 30.03.2012 г., като разполага с 15 стаи – 30 легла. На фасадата на самия хотел и до главния вход върху конструкция има информация за мястото за настаняване, където има изображение на 4 звезди. Входните врати на хотела са брандирани с логото на хотела, на които също има изображение „4 звезди“. В близост до рецепцията има поставени рекламни визитки за хотела, свободно достъпни за всеки, върху които е изписано, че апартаментният комплекс е 4 звезди, а след изписване името на хотела има направено изображение на 4 звезди. Преди това, на 06.12.2016 г., е извършена проверка на интернет сайта на хотела, при която е установено, че обектът се рекламира като такъв с 4 звезди. Така е констатирано, че се предоставя невярна информация относно утвърдената категория на обекта, като по този начин се въвежда в заблуждение потребителят относно утвърдената категория на туристическия обект и това би могло да повлияе при вземането на търговско решение, което средният потребител не би взел, ако не беше използвана тази нелоялна търговска практика. По този начин дружеството прилага нелоялна заблуждаваща търговска практика, което е нарушение на Закона за защита на потребителите.

Съдът прие, че нарушителят следва да се счита за открит на 08.12.2016 г., когато е съставен констативен протокол от проверката. От тази дата започва да тече законовия срок за съставяне на Акт за установено административно нарушение, който е 3 месеца – до 8 март 2017 г. Въпреки това АУАН е съставен на 06.04.2017 г., очевидно извън законоустановения 3-месечен период. Съставянето на акт за установяване на административно нарушение извън тримесечния срок е винаги съществено процесуално нарушение и съставлява основание за отмяна на обжалваното Наказателно постановление. Затова магистратите го отмениха. Решениетоим подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Административен съд-Благоевград.

Оставете Коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.